Cykly pelichání aneb alternativa ke kalendářním rokům

Publikováno v rubrice: Aktuality, Určování | 0

Tento článek vznikl jako doplnění ke stejnojmenému článku, který vyšel v Kroužkovateli 27/2019. Oproti tištěné verzi zde naleznete navíc obrazovou přílohu, literaturu a webové odkazy s více informacemi o WRP systému.

We are unable to supply medical assistance by e-mail or post, and we disclaim any liability resulting from your access to this website. Or is this challenge something that you feel San Cristobal you cannot do? When you order medicine, you can also choose from several other items.

Zovirax cost at a generic cost is the generic price of zovirax. Peters, a physician and an independent dental https://bengelhof.de/25970-tadalafil-hexal-20-mg-preis-64870/ surgeon who is an. In australia, the therapeutic goods administration (tga) has approved zyvox® in the treatment of the following:

V našich zeměpisných šířkách je běžné při zápisu věku odchycených ptáků používat kalendářní roky. To je možné zejména díky tomu, že ptáci severního mírného pásma hnízdí až na malé výjimky v poměrně úzkém časovém rozpětí. Jak si ale poradit se zápisem věku u ptáků v tropech nebo na jižní polokouli? Zde nejsou hnízdní sezony krátké a už vůbec ne synchronizované. Nastává také problém s klíčovým datem „kalendářního systému“ – s 31. prosincem. Pták narozený v prosinci a odchycený v únoru dalšího roku bude 2K, ale pták stejného druhu narozený v lednu bude v únoru teprve v prvním kalendářním roce života.

Z těchto důvodů navrhli američtí ornitologové Jared D. Wolfe, Thomas B. Ryder a Peter Pyle1, a spolu s dalšími dále upřesnili2,3, alternativní systém zápisu stáří, pro který se vžilo označení WRP systém podle jmen jeho tvůrců. Systém je založený na popisu šatu, popř. pelichání, ve kterém se pták při odchytu nachází a je tak nezávislý na roční době. Zápis se skládá ze tří písmen, kde první písmeno označuje cyklus pelichání, druhé značí, zda pták pelichá a třetí říká, ve kterém šatu se nachází:

první pozicedruhá pozicetřetí pozice
Uneznámý cyklus (unknown)Cpták nepelichá (je „v cyklu“; cycle)Uneznámý šat (unknown)
Dadultní, tedy ne post-juvenilní cyklus (definitive)Ppták pelichá (je tedy před cyklem; pre)Jjuvenilní šat (juvenile)
Fprvní cyklus (juvenilní i post-juvenilní; first)Apták nepelichá a je po nějakém cyklu, nevíme kterém (after)[i]S nebo Xdoplňkový svatební šat (suplemental, formative-auxilliary)
Sdruhý cyklus (second)Fpost-juvenilní šat (formative)
Ttřetí cyklus (third)Bprostý šat (basic)
4čtvrtý cyklusAsvatební šat (alternate)

Na začátku jsem zmiňoval využití WRP systému v tropech. Tento systém se ale dá úplně stejně využít i u nás. Jeho univerzalitu si můžeme ukázat např. na zvonku zeleném. Zvonka v prvním roce života, by člověk na podzim označil jako 1K a na jaře 2K. Ve WRP systému má jen jedno označení – FCF tedy first cycle formative. „Starý“ zvonek (tedy +1K a po silvestru +2K) poté DCB jako definitive cycle basic. U ptáků, kteří mají navíc i předhnízdní pelichání (např. bahňáci) potom přichází v létě na řadu na třetí pozici písmeno „A“, které právě označuje svatební šat. Ovládnutí WRP systému tedy vyžaduje znalost pelichání odchycených ptáků, popř. schopnost popsat šat, na který se díváme. Tam, kde si u kalendářního systému vystačíme se zjednodušující poučkou, že na konci léta je „pěknej rákosník mladej (1K) a odrbanej starej (+1K)“, tak u WRP systému musíme vědět, že např. u mladého rákosníka proužkovaného se díváme na jedince v juvenilním šatu (FCJ), ale mladý rákosník obecný je už po částečném pelichání obrysových per tedy v šatu post-juvenilním (FCB). Tím, že se však dají pomocí těchto kódů popsat i pelichající ptáci, lze velice snadno sbírat navíc i data o pelichání (i když velmi přibližná) bez nutnosti dalších poznámek.Výsledkem různých kombinací různých druhů pelichání je několik (běžných) třípísmenných kódů. Angličtiny znalé ale mohou poněkud překvapit popisy jednotlivých šatů. WRP systém totiž používá americkou terminologii. Namísto povědomého first winter/summer se ve WRP mluví o formative plumage; winter a summer plumage se nazývá basic a alternate. Tato terminologie ale v zásadě pojmenovává šaty ptáků lépe (obecněji).

Je jasné, že v našich podmínkách si v drtivé většině případů vystačíme s kalendářním systémem. Cílem tohoto článku však bylo poukázat, že to, co považujeme za samozřejmé, se nemusí hodit pro všechny kroužkovatele na světě. Ona konec konců i taková „naše“ křivka obecná je schopna zahnízdit uprostřed zimy a různě přepelichané jedince tak můžeme potkávat téměř po celý rok, a tak zápis kalendářními roky může být chybný. Ve WRP systému je však zápis věku jednoznačný.

Obrazová příloha

Níže naleznete několik příkladů pelichání našich druhů pěvců a k nim přiřazené kódy jednotlivých šatů a pelichání podle WRP. Načasování pelichání je naznačeno pouze jako jeden konkrétní okamžik v životě ptáka, což je pouze nutné zjednodušení kvůli zachování jednoduchosti diagramu. Mějte také na paměti, že tento seznam není úplný a nezahrnuje všechny strategie pelichání. Pro tento článek jsem vybral pouze ty nejběžnější. Jako příklad dalších strategií je možno uvést například pelichání budníčka lesního většího, který prodělává každý rok dvě kompletní pelichání, popř. různé pozastavené pelichání letek pěnic. WRP systém se dá ale použít pro zápis pelichání dravců nebo jiných ptáků s několika generacemi jednotlivých per v opeření.

Všechny obrázky se po kliknutí otevřou větší v novém okně.

 

Pelichání 1: Adultní i juvenilní ptáci prodělávají kompletní pelichání (na hnízdišti); např. vrabec domácí.


Pelichání 2: Adultní i juvenilní ptáci prodělávají kompletní pelichání (na zimovišti); např. rákosník proužkovaný.


Pelichání 3: Běžná strategie u ptáků táhnoucí na krátké vzdálenosti. Juvenilní ptáci prodělávají částečné postjuvenilní pelichání, adultní po hnízdění prodělávají pelichání úplné; např. zvonohlík zahradní.


Pelichání 4: První z komplexnějších pelichacích strategií zahrnujících „prostý“ a „svatební“ šat. Juvenilní ptáci prodělávají dvě částečná pelichání (jedno ještě na hnízdišti, druhé na zimovišti), adultní ptáci prodělávají pohnízdní úplné pelichání a poté částečné předhnízdní pelichání; např. konipas bílý.


Pelichání 5: Druhá komplexní strategie zahrnujících „prostý“ a „svatební“ šat. Po prvním, částečném, pelichání juvenilních ptáků následuje na zimovišti ještě jedno pelichání a to úplné. Stejný vzorec pak následují i dospělí ptáci, kteří po hnízdění pelichají částečně a před hnízděním potom úplně. Všiměte si, že v tomto případě je jako alternate označován „zimní“ šat a basic potom šat „letní“; např. cvrčilka zelená.


Samec vidy africké (Euplectes capensis) vyfocený v prostém šatu (vlevo, srpen 2018 – tedy v „letním šatu“) a v šatu svatebním nebo také hnízdním (vpravo, propsinec 2018 – tedy v „zimním šatu“). Na tomto příkladu lze názorně ilustrovat, že nám tak dobře známé pojmy jako „zimní a letní“ a „prostý a svatební“ nemusí být v tropických oblastech synonyma. Foceno v Kamerunu, cca 4 ° severní šířky.


Odkazy

Literatura

  1. Wolfe, J. D., Ryder, T. B. & Pyle, P. Using molt cycles to categorize the age of tropical birds: an integrative new system. J. F. Ornithol. 81, 186–194 (2010). Odkaz zde.
  2. Wolfe, J. D., Brandt Ryder, T., Pyle, P. & Johnson, E. I. Using Molt and Plumage Cycles To Age Tropical: Updates and Recent Advances. Ornitol. Neotrop. 23, 169–174 (2012). Odkaz zde
  3. Johnson, E. I., Wolfe, J. D., Brandt Ryder, T. & Pyle, P. Modifications to a molt-based ageing system proposed by Wolfe et al. (2010). J. F. Ornithol. 82, 422–424 (2011). Odkaz zde

[i]: Písmenko „A“ na druhé pozici na první pohled působí nadbytečně. Pták je buď v nějakém cyklu, nebo pelichá. „A“ jako poté se ale používá typicky u ptáků s úplným postjuvenilním pelicháním, např. vrabci, kdy víme, že pták není v juvenilním šatu, ale je v nějakém šatu „po něm“, tedy after juvenile.

Ondřej Kauzál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *