Při nálezu kroužkovaného ptáka (nebo pouze nohy s kroužkem, popř. samotného kroužku) je třeba především zcela přesně zapsat identifikační číslo kroužku (nejlépe je celý kroužek narovnat na plocho a přilepit na dopis) a dále uvést všechny důležité údaje: datum nálezu, místo nálezu, okolnosti nálezu (zda byl pták nalezen mrtev, střelen, zabit o dráty, usmrcen dopravním prostředkem atp.), případně o který druh ptáka šlo. Nezapomeňte uvést Vaši adresu pro možnost podání písemné zprávy s údaji o nalezeném ptáku.

Zprávu je možné zaslat také na email: krouzkovaci_stanice@nm.cz.

Zároveň je možné využít formulář ve slovenštině na stránkách: www.ring.ac

V poslední době ornitologové stále častěji používají i tzv. barevné, neboli odečítací kroužky. Tedy kroužky, jejichž kód lze přečíst například dalekohledem bez nutnosti odchycení jedince, resp. bez nutnosti mít kroužek fyzicky u sebe.

 

I k hlášení těchto kroužků prosíme využívejte výše uvedený email Kroužkovací stanice. Do hlášení nezapomeňte uvést bližší okolnosti pozorování, tj. datum, místo, druh a případně další podrobnosti.

Pozor na chovatelské kroužky! Zatímco ornitologické kroužky jsou vždy rozevíratelné, chovatelské kroužky jsou celistvé válečky s ražbou ven, některé jsou potaženy umělou hmotou. Evidenci těchto kroužků kroužkovací stanice nevede, je zapotřebí se obrátit na nejbližší pobočku Českého svazu chovatelů, popř. přímo na ústředí.