Zprávy RAS 6 – 2014

Zdeněk Valeš: Co přinesl 6. ročník projektu RAS; Zdeněk Valše: Desatero projektu RAS; Karel Pithart: Několik poznámek k projektu RAS – krutihlav obecný na Nymbursku; Míra Horák: Projekt RAS – krutihlav obecný na Bílinsku; Zdeněk Valeš: Neúspěšný projekt RAS u králíčka obecného; Václav Jelínek a František Buben: Náš vlaštovčí RAS; Změna odchytového období u vybraných druhů
Zprávy RAS 5 – 2013

Zdeněk Valeš: Projekt RAS pětiletý Zdeněk Valeš, Petr Klvaňa: První výsledky sledování meziročního přežívání u lejska bělokrkého Jiří Švejda: Králíčci ohniví „pod Šumavou“ Sandy Hill: Odchyty jiřiček obecných I (překlad článku z RAS NEWS 2003) Roger Peart: Odchyty jiřiček obecných II (překlad článku z RAS NEWS 2003) Jak začít s projektem RAS ?

 


 

Zprávy RAS 4 – 2012

Zdeněk Valeš: Další rok projektu RAS Petr Klvaňa: RAS a barevné kroužky Tomáš Brinke a Tereza Petrusková: Linduška lesní a projekt RAS Jiří Švejda: Králíčci ohniví ve „Spáleném lese“ Zdeněk Valeš: Co je pravděpodobnost zpětného odchytu a proč jedůležitá Zdeněk Valeš: Odchyty vrabců polních RAS a program RINGS Jak začít s projektem RAS

Zprávy RAS 3 – 2011
Zprávy RAS 2 – 2010
Zprávy RAS 1 – 2009