Časopis Kroužkovatel vydává Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice ve dvou číslech – jarním a podzimním. Náplní podzimního čísla je zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za předcházející rok. Podrobně analyzuje kroužkovací výsledky, přináší porovnání s jinými roky a rozsáhlý výčet nejzajímavějších zpětných hlášení získaných během daného roku.

V jarních číslech vycházejí zprávy z projektů CES a RAS, aktuální informace ze Společnosti spolupracovníků i Kroužkovací stanice a další příspěvky věnující se např. metodice odchytu, určování stáří a pohlaví ptáků, nebo články věnující se problematice ptačího tahu.

Kroužkovatel 32/2021
Kroužkovatel 31/2021
Kroužkovatel 30/2020
Kroužkovatel 29/2020
Kroužkovatel 28/2019
Kroužkovatel 27/2019
Kroužkovatel 26/2018
Kroužkovatel 25/2018
Kroužkovatel 24/2017
Kroužkovatel 23/2017
Kroužkovatel 22/2016
Kroužkovatel 21/2016
Kroužkovatel 20/2015
Kroužkovatel 19/2015
Kroužkovatel 18/2014
Kroužkovatel 17/2014
Kroužkovatel 16/2013
Kroužkovatel 15/2013
Kroužkovatel 14/2012
Kroužkovatel 13/2012
Kroužkovatel 12/2011
Kroužkovatel 11/2011
Kroužkovatel 10/2010
Kroužkovatel 09/2010
Kroužkovatel 08/2008