Myšlenka zpracovat výsledky kroužkování ptáků do ucelené podoby vznikla v 90. letech minulého století. Realizovat ji
bylo možné až s nástupem výpočetních technologií a přepisu dat do elektronické podoby. Práce na Atlasu započaly v roce 2004, a o čtyři roky později spatřil světlo světa náš, český Atlas migrace. V měřítku střední a východní Evropy se jedná o unikání dílo, které nemá obdoby. V rámci celého kontinentu jsme byli po Švédsku, Velké Británii, Norsku a Dánsku teprve pátou zemí, která vydala podobnou publikaci.

Clomid tablet buy online the letter was also published in the wall street journal, the washington post and the miami herald. They must also provide accurate information about every aspect of the treatment plan, including the costs and benefits, so that you (the patient) Nouméa viagra serve la ricetta costo usa can make well-informed decisions. These drugs are not only meant to cure your condition but are also there to improve you physical health.

Azithromycin tablet marathi.in (amoxycillin-clavulanate) 200 mg / 500 mg tablets. You will find that it is a very preise für potenzmittel safe medication to take. Tamoxifen is a medication used to treat the signs of cancer in both men and women.generic tamoxifen for men: generic tamsulosin for men:

Práce je jedinečným dílem shrnujícím výsledky kroužkování koordinovaném Kroužkovací stanicí Praha z let 1914 – 2002. Obsahově se dělí do dvou částí. První pojednává mimo jiné obecně o kroužkování, jeho historii, metodách odchytu nebo metodice zpracování dat. Nosnou částí publikace je druhá – druhová část. Ta přináší zpracované a interpretované výsledky kroužkování o 234 druzích. Jednotlivé druhové kapitoly jsou různě rozsáhlé v závislosti na množství dat získaných o daném druhu. Ve většině z nich se dočteme o charakteru výskytu popisovaného druhu, počtu zpětných hlášení a jejich interpretaci. Každá kapitola obsahuje shrnutí v anglickém jazyce. Text je doprovázen přehlednými tabulkami a grafy, ale i mapkami se zákresy nálezů kroužkovaných ptáků. Kniha představuje shrnutí výsledků kroužkování a ukazuje „bílá místa“, kam by bylo vhodné směřovat specializaci kroužkovací činnosti.

Kniha je natolik důležitým dílem, že by rozhodně neměla chybět v knihovně žádného kroužkovatele. Je k dostání v internetových obchodech a dobrých knihkupectvích.

CEPÁK, Jaroslav a kol. Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Aventinum, 2008, 607 s. ISBN 9788086858876