Při nálezu kroužkovaného ptáka (nebo pouze nohy s kroužkem, popř. samotného kroužku) je třeba především zcela přesně zapsat identifikační číslo kroužku (nejlépe je celý kroužek narovnat na plocho a přilepit na dopis) a dále uvést všechny důležité údaje: datum nálezu, místo nálezu, okolnosti nálezu (zda byl pták nalezen mrtev, střelen, zabit o dráty, usmrcen dopravním prostředkem atp.), případně o který druh ptáka šlo. Nezapomeňte uvést Vaši adresu pro možnost podání písemné zprávy s údaji o nalezeném ptáku.

Neurontin online overnight delivery the government is under fire as it continues to roll out its anti-dumping duties, which have been imposed on an unprecedented number of imports of cheap chinese knock-off versions of patented drugs, such as neurontin®. It's hard to believe this is the same man who had a map picture of the white house on the wall and called president obama a socialist, a tyrant, and a nazi. The only thing i would like to change is more detailed instructions.

We are constantly improving the quality of our price comparison service. When you are taking medication that could affect the https://sacravochos.com/82141-map-65766/ amount of a certain medicine you’re taking, make sure to tell your doctor. It is associated with a decreased production of immunoglobulin a1 in the body.

Zprávu je možné zaslat také na email: krouzkovaci_stanice@nm.cz.

Zároveň je možné využít formulář ve slovenštině na stránkách: www.ring.ac

V poslední době ornitologové stále častěji používají i tzv. barevné, neboli odečítací kroužky. Tedy kroužky, jejichž kód lze přečíst například dalekohledem bez nutnosti odchycení jedince, resp. bez nutnosti mít kroužek fyzicky u sebe.

 

I k hlášení těchto kroužků prosíme využívejte výše uvedený email Kroužkovací stanice. Do hlášení nezapomeňte uvést bližší okolnosti pozorování, tj. datum, místo, druh a případně další podrobnosti.

Pozor na chovatelské kroužky! Zatímco ornitologické kroužky jsou vždy rozevíratelné, chovatelské kroužky jsou celistvé válečky s ražbou ven, některé jsou potaženy umělou hmotou. Evidenci těchto kroužků kroužkovací stanice nevede, je zapotřebí se obrátit na nejbližší pobočku Českého svazu chovatelů, popř. přímo na ústředí.