Vyjádření Kroužkovací stanice ke „kroužkování“ mláděte čápa bílého v Jihlavě

Publikováno v rubrice: Aktuality | 0

V sobotu 22. července odvysílala TV Nova v hlavních zprávách reportáž z „kroužkování“ mláděte čápa bílého na vysokém komíně v Jihlavě. Při akci došlo k vyskočení již vzrostlého, ale ještě špatně létajícího mláděte z hnízda, jeho pádu na střechu budovy a následnému úhynu. Celou akci řídil a komentoval pan Aleš Toman, který NENÍ spolupracovníkem Kroužkovací stanice NM (=NENÍ držitelem kroužkovacího oprávnění). Kroužkovací stanice NM se od této diletantsky provedené akce rozhodně distancuje a považuje ji za zcela flagrantní porušení zákona na ochranu přírody a všech zásad pro manipulaci s volně žijícími ptáky. Jak po zhlédnutí reportáže poznamenal dlouholetý kroužkovatel čápů Stanislav Chvapil (okroužkoval již přes 5,5 tis. mláďat). „Vina za zabití mláděte je jednoznačně na straně pana Tomana. Vstup na hnízdo a manipulace s tak velkým mládětem v takové výšce je obrovským rizikem a vůbec k němu nemělo dojít“.

Tamoxifen works by stopping the growth of breast tumor. Buy clomid paxlovid cost us Nelamangala online from a pharmacy without prescription. For more information on these products please see our article how does novartis’ levobupiv.

The dosing data in these tables should be used for guidance only. Buy clomid 150 mg, 200mg, 400mg, 1mg, 2mg, 4mg priligy dapoxetin kaufen and more online. This steroid is also available with high quality and reasonable prices in online pharmacies.

Kroužkovateli, jenž pro tuto akci poskytl kroužky, bylo podmíněně odebráno kroužkovací oprávnění.

http://tn.nova.cz/clanek/krouzkovani-capiho-mladete-se-zmenilo-v-drama-spadlo-z-komina.html


Kroužkování čápů bílých se v České republice provádí už po mnoho desítek let, během nichž bylo označeno téměř 30 000 mláďat čápů na hnízdech (např. v roce 2015 to bylo 588 čápat). Kroužkování čápů nám tak přineslo velké množství zajímavých a důležitých vědeckých poznatků, které je možné využít i v jejich ochraně. V současné době se například ukazuje, že velký počet našich čápů bílých již neodlétá na svá zimoviště do subsaharské Afriky, ale zůstává přes zimu ve Španělsku, kde se živí na skládkách komunálního odpadu (viz. zde). Podrobněji o čapí migraci se můžete dočíst zde, případně v Atlasu Migrace.

Pokud kroužkování čápů probíhá správným způsobem, tedy především ve správném věku (18. – 25. den), kdy mláďata nejsou ještě příliš pohyblivá, nehrozí jim vypadnutí z hnízda ani žádné jiné nebezpečí. Jak takové správně provedené kroužkování čápů probíhá, se můžete podívat na tomto videu, případně na fotografiích v tomto článku.

Během kroužkování čápů, kroužkovatelé také hnízda čistí od předmětů, které do nich čapí rodiče nosí a jsou pro ně nebezpečné. Především se jedná o různé provázky a motouzy, které se mláďatům namotávají na nohy a způsobují tak amputace končetin končící smrtí mláďat. Díky úsilí kroužkovatelů se tak podaří každým rokem zachránit mnoho čápů, kteří by byli jinak odsouzeni k dlouhé a bolestivé smrti.

Mnozí kroužkovatelé také sledují stav čapích hnízd, která mimo hnízdní sezonu opravují a upravují, případně instalují pro čápy náhradní hnízdní podložky za zaniklá hnízda (viz. zde a zde).

Zároveň bychom neměli být lhostejní k problémům, které naše čápy ohrožují – především nezabezpečené sloupy elektrického vedení a tedy podporovat kroky k jejich zabezpečení, případně reflektovat nebezpečí, která na čápy čekají mimo území ČR. Co dokáže udělat pro své uspokojení lovec na blízkém východě, se můžete podívat například zde. Ale i v zemích Evropské unie hrozí migrujícím čápům od lovců velké nebezpečí (viz. článek o masovém zabíjení čápů na Maltě zde). Je proto možné podporovat organizace, které se ochranou přírody a ptactva zabývají (u nás např. ČSO). Přispět může každý z nás třeba jen svým podpisem pod petice, pomocí nichž se tyto organizace čas od času snaží tlačit na vlády příslušných zemí, aby se ochraně ptáků skutečně věnovaly.

Pokud vám život čápů není lhostejný, můžete se aktivně zapojit do jejich sledování a ochrany a své výsledky zapisovat do databáze ČSO (http://cap.birdlife.cz) případně do databáze pro čápy východních Čech (http://www.capiweb.cz). Kroužkovací stanice NM, i koordinátoři značení čápů ocení také všechny informace o značených čápech. K zaslání dat o konkrétních odečtech je možné využít jednu z několika možností (více zde). Případně je možné na přítomnost značeného čápa upozornit prostřednictvím některé z výše zmíněných stránek. Na místo se pak většinou vydají ornitologové s vybavením, které umožní identifikaci značeného ptáka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *