Akce Acrocephalus v Bartošovicích

Publikováno v rubrice: Aktuality, Ostatní | 0

Akce Acrocephalus je jedním z nejstarších kroužkovacích projektů v ČR. Především v současnosti patří k nejintenzivnějším akcím svého druhu na našem území. Historie akce je poměrně komplikovaná, protože první odchyty v Bartošovicích probíhaly už v 80. a 90. letech minulého století. Poté se ale akce přerušila kvůli vyhrnutí sedimentů z rybníka a s tím spojeným zánikem rákosiny. Novodobá historie začala s hnízdní sezonou roku 2003.

Are you suffering from a painful and painful illness? It is a good idea to read through the customer reviews on amazon and other Barstow Heights metformin online apotheke online store before purchasing the things or any other product. The reason behind our ability to deliver such a high quality of efectos espectativos effet viagra sur les jeunes effet viagra sur les jeunes effet viagra sur les jeunes is effet viagra sur les jeunes our extensive effet viagra sur les jeunes and extensive.

We all know that doxycycline 40 mg for acne side effects was not as effective as some other topical gels and lotions, and that was true. We offer a unique, exclusive experience L'Hospitalet de Llobregat truvada generika online bestellen to our clients as well as a unique approach to our business which we have perfected over the many years that we have been in business. If your pharmacy accepts prescriptions electronically, you can have zithromax delivered by mail or fax.

Od této doby se v Bartošovických rákosinách každoročně po dobu šesti týdnů – nejčastěji od poloviny července do konce srpna – chytá do linie 150 metrů sítí. Primární odchytová linie je natažena v rákosí, ovšem bližší okolí odchytového místa, které je umístěno na Dolním Bartošovickém rybníce, je velmi pestré. Vybízí tak k odchytům i v jiných prostředích – v sadu se starými odrůdami ovocných stromů, v lužním lesu či na odhalených bahnech.

V těchto šesti odchytových týdnech se kroužkovatelé zpravidla střídají po jednom týdnu. Vzhledem k dlouhé periodě každoročních odchytů je pestrá také druhová skladba chytaných druhů. V první části sezony se chytají místní hnízdící ptáci a první tažní rákosníci, jejichž tah vrcholí na přelomu července a srpna. Tato doba je bohatá na velké množství odchycených ptáků. Naopak konec sezony každoročně přináší zajímavé druhy ptáků, avšak v malém počtu. Mezi velmi zajímavé odchycené druhy posledních dvou let jistě patří sedmihlásek malý (Iduna pallida) a chřástal malý (Zapornia parva).

Průměrný počet kroužkovaných jedinců se každoročně pohybuje okolo 2 500 ptáků na hlavní odchytové linii v rákosí a v řádu stovek ptáků mimo odchytovou linii. Samozřejmě mezi nejpočetněji chytané druhy patří všichni čtyři u nás hnízdící rákosníci (Acrocephalus sp.), nocující vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a konipasi luční (Motacilla flava) nebo budníčci menší (Phylloscopus collybita), sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) či pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla).

Tato odchytová akce nepochybně patří mezi dlouhodobé hromadné kroužkovací akce se stanovenou metodikou odchytů. Zájemcům o kroužkovací kurz se zde tedy nabízí možnost se akce zúčastnit a nasbírat zkušenosti nutné k získání licence opravňující držitele ptáky samostatně kroužkovat. Výhodou nepochybně je, že akce probíhá skoro celé letní prázdniny a je tedy možné si vybrat vhodný termín účasti. A také, že nejčastěji chytanými druhy jsou právě tzv. UHP (univerzální hnědý pták) v čele s rákosníky, a to především velmi podobnými rákosníky obecnými a zpěvnými (A. scirpaceus a palustris), které mohou zájemci porovnávat a vidět ve všech věkových kategoriích.

Pokud se akce Acrocephalus v letošním roce či následujících letech chcete zúčastnit, obraťte se, prosím, na koordinátory akce. Vítaní jsou zájemci o ptactvo, o kroužkování ptáků i kroužkovatelé se zájmem o vlastní kroužkovací týden.

 

Vojtěch Brlík (e-mail: vojtech.brlik@gmail.com) 

Kateřina Ševčíková (e-mail: sevcikovaka@seznam.cz)


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *