SPOLEČNOST SPOLUPRACOVNÍKŮ KROUŽKOVACÍ STANICE NM

Společnost je nezisková organizace (spolek) sdružující kroužkovatele-spolupracovníky Kroužkovací stanice Národního muzea. Hlavní náplní naší činnosti je kroužkování volně žijících ptáků v rámci vědeckých projektů a pokynů Kroužkovací stanice.

Představenstvo společnosti zvolené na 12. valné hromadě dne 16. 11. 2013:

Předseda představenstva – Lukáš Viktora
Místopředseda představenstva – Karel Pithart

Členové představenstva

Václav Beran
Martin Brejška
Jakub Hlaváček
Josef Chytil
Miroslav Jelínek
Václav Jelínek
Zdeněk Moudrý
Petr Musil
Martin Pudil
Jindřich Sedláček
Jiří Šebestian

Kontrolní komise

Radek Lučan – předseda
Ivan Svoboda
Lubor Urbánek


Stanovy v platném znění ke stažení ZDE