Klíč k určování pohlaví a stáří evropských kachen

Publikováno v rubrice: Aktuality, Určování | 2

Klíč k určování pohlaví a stáří evropských kachen byl publikován v roce 2014 francouzskou organizací ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage). Od roku 2017 je k disposici i v anglické versi na stránkách Mezinárodní skupiny pro výzkum kachen (Duck Specialist Group of Wetland International / IUCN). Anglický překlad z francouzského originálu provedli Matthieu Guillemain (ONCF, Francie) a Richard Hearn (Wildfowl & Wetland Trust, Velká Británie). V klíči najdeme informace o určování pohlaví a stáří 10 druhů kachen nejčastěji pozorovaných, kroužkovaných a lovených ve Francii (zrzohlávka rudozobá, polák velký, polák chocholačka, kopřivka obecná, čírka obecná, kachna divoká, lžičák pestrý, čírka modrá a hvízdák euroasijský). Text doplňují desítky původních fotografií křídel a jiných částí opeření u každého druhu včetně stručné zdůvodnění určovacích znaků.

Klíč lze citovat:

Mouronval, J.B. 2016. Guide de détermination de l’âge et du sexe des canards. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Paris. English edition, translated by Guillemain, M. & R.D. Hearn, 2017.

a můžete jej volně stáhnout na stránce:
http://www.ducksg.org/2017/07/status/oncfs-ageing-guide-now-available-in-english

pokud vám lépe vyhovuje původní francouzská verze, najdete ji na:
http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Guide-de-determination-du-sexe-et-de-lage-des-canards-ar1790

Petr Musil

2 Responses

  1. Perr Musil

    Použili jsme tedy tento klíč pro určení stáří samic kachen odchycených na hnízdech v roce 2017. Byli jsme schopni analyzovat stáří u 27 samic poláka chocholačky, 9 samic poláka velkého a 6 samic zrzohlávky rudozobé. Překvapilo nás , že pouze jediná samice poláka chocholačky odchycená dne 29.07.2017 na rybníku Šímovský u Kardašovy Řečice (okres Jindřichův Hradec) byla určena jako loňská , tedy vylíhlá v roce 2016. Tato samice hnízdila relativně pozdě (líhnutí až dne 31.07.2017), ale i přesto byla schopna vychovat mláďata do vzletnosti. Ačkoliv podle četných literárních pramenů dospívají naše kachny již ve 2. roce života, zřejmě je jejich zapojení do reprodukce poměrně vzácné. O věkové struktuře populací našich kachen toho ho stále víme ještě málo. Bližší informace o projektu individuálního značení kachen v České republice můžete nalézt na: http://www.waterbirdmonitoring.cz/monitorovaci-programy/individualni-znaceni-kachen/

  2. Perr Musil

    Včera, dne 15.5.2015 jsem tuto samici Poláka chocholačky s kódem značky 7T a kroužkem PRAHA CX 3312 /ten a le vidět pochopitelně nebyl) pozoroval na loňském hnízdišti. Historie pokračuje a i letos se budeme snažit určovat stáří (2. rok vs. starší) u všech kachen. Pokuste se o to také a napište, co jste zjistili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *