Klíč k určování pohlaví a stáří evropských kachen

Klíč k určování pohlaví a stáří evropských kachen byl publikován v roce 2014 francouzskou organizací ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage). Od roku 2017 je k disposici i v anglické versi na stránkách Mezinárodní skupiny pro výzkum kachen (Duck Specialist Group of Wetland International / IUCN). Anglický překlad z francouzského originálu provedli Matthieu Guillemain (ONCF, Francie) a Richard Hearn (Wildfowl & Wetland Trust, Velká Británie). V klíči najdeme informace o určování pohlaví a stáří 10 druhů kachen nejčastěji pozorovaných, kroužkovaných a lovených ve Francii (zrzohlávka rudozobá, polák velký, polák chocholačka, kopřivka obecná, čírka obecná, kachna divoká, lžičák pestrý, čírka modrá a hvízdák euroasijský). Text doplňují desítky původních fotografií křídel a jiných částí opeření u každého druhu včetně stručné zdůvodnění určovacích znaků.

Klíč lze citovat:

Mouronval, J.B. 2016. Guide de détermination de l’âge et du sexe des canards. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Paris. English edition, translated by Guillemain, M. & R.D. Hearn, 2017.

a můžete jej volně stáhnout na stránce:
http://www.ducksg.org/2017/07/status/oncfs-ageing-guide-now-available-in-english

pokud vám lépe vyhovuje původní francouzská verze, najdete ji na:
http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Guide-de-determination-du-sexe-et-de-lage-des-canards-ar1790

Petr Musil

Zanechte komentář